Home > Blogging > อีสปอร์ตไทยแลนด์ คนในวงการที่กำลังจะหมดไฟ

อีสปอร์ตไทยแลนด์ คนในวงการที่กำลังจะหมดไฟ

อีสปอร์ตไทยแลนด์ คนในวงการที่กำลังจะหมดไฟ

ผมเชื่อว่าใครหลายคนในชีวิตต่างก็ต้องเคยประสบปัญหาที่เราไม่สามารถก้าวเดินไปต่อได้ในจุดหมายปลายทางของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือในเรื่องของการทำงานเองก็ดี

ทุกคนต่างก็ต้องเคยผ่านจุดจุดนั้นกันมาแล้วทั้งสิ้นหรือบางคนอาจจะกำลังอยู่ที่จุดจุดนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติในการใช้ชีวิตของมนุษย์อย่างเราๆ

และหนึ่งในอาชีพที่มักจะประสบปัญหานี้บ่อยที่สุดฉันก็คงจะหนีไม่ผลอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตซึ่งวงการ Esport thailandเองก็มีหลายคนที่ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อีสปอร์ตไทยแลนด์ คนในวงการที่กำลังจะหมดไฟ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อีสปอร์ตไทยแลนด์ คนในวงการที่กำลังจะหมดไฟ

ก็คือรู้สึกหมดไฟไม่รู้ว่าจะไปต่อในทิศทางไหนเล่นไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเก่งขึ้นไปมากกว่าเดิม หรือบางคนที่มีฝีมือที่เก่งกาจอยู่แล้วนั้นต่างก็ท้อแท้ไปเพราะว่าไม่สามารถมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่วงการได้อย่างเต็มตัว

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนที่อยู่ในวงการ Esport thailand ต่างก็ต้องเคยประสบปัญหานี้ก็ไม่ได้ทั้งสิ้นร

แต่ผมอยากจะขอบอกทุกคนนะว่าไม่ว่าคุณจะท้อแท้สักเท่าไหร่ผมก็อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเพราะผมเชื่อว่าในวันวันนึงคุณจะประสบความสำเร็จ ได้อย่างแน่นอนและคุณจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะกว่าคนที่ประสบความสำเร็จ

โดยที่ไม่ต้องลงหรือพยายามทำอะไรเลยคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถมากกว่าคนเหล่านั้นอย่างแน่นอน ผมจึงอยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนหรือทุกๆคนที่อยู่ในวงการ Esport thailand ว่าคุณท้อได้แต่คุณห้ามถอยเด็ดขาดแล้วซักวันนึงโอกาสนั้นจะเป็นของคุณ     

หากท่านใดสนใจสามารถใช้บริการได้ที่ คลิก รูเล็ต

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *